Komorni moški zbor Ptuj

Bas

Bás (latinsko bassus - globok) je nizek moški pevski glas. Basso profondo je še globji glas. Ruski zborovski pevci dosežejo s posebno tehniko petja še za oktavo nižje tone, prav tako pa tudi tibetanski menihi. Človeški glasilki sta pri moških daljši kot pri ženskah. Daljše glasilke naj bi (navkljub nekaterim ugovorom, ki so plod raziskav današnje dobe) bile možne sprovajati zvoke nižjih frekvenc, kar velja tudi za živali.   Wikipedija

English Slovene Home Email

Latinski izrek pravi:
Si vox est, canta!
Če imaš glas, poj!

Aktualni dogodki

Sponzorji

sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors sponsors

Donatorji

Pridruži se

soc_ut1